Ahulezia-egoeran dagoen gizarte-edo kultura-ingurune batean dauden ikasleentzat da. Hain zuen ere, 1. eta 2. DBHkoei, laguntza, eskola orduetan emanten zaie.

    Programa honetan, aurten, parte hartzen duten ikasleei arreta zuzena bi irakasle, gela barruan, parte hartuz bideratzen da. Egun, zientziakoak bi irakasle eta bi hizkuntzetakoak.

HBSP-ko arduradunarekin batera Orientazio mintegitik jarraipen zuzena egingo zaie ikasle hauei. Jasotako informazioa bai tutoreekin bai irakasle parte hartzaileekin partekatuko da.

Aurreikusitako helburuak lantzeko; 

Banakako tutoretzak izango dituzte.

Familiekiko etengabeko erlazioak eta lankidetza bideak ezarriko dira.